Pri objednávke nad 50 máte dopravu zadarmo po celej Slovenskej republike!

Informácie o spracovaní osobných údajov prostredníctvom súborov cookie vrátane súhlasu 1. Prevádzkovateľ osobných údajov, spoločnosť CARUN PHARMACY, s.r.o. so sídlom Novodvorská 1070, 142 00 Praha 4, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 298159, IČO: 294 52 996, ako prevádzkovateľ tejto webovej stránky, používa na tejto webovej stránke súbory cookie na tieto účely:
 • meranie návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík o návštevnosti webových stránok a správaní návštevníkov;
 • fungovanie webovej stránky;
 • prispôsobenie a cielenie reklamy, ak ste na to dali súhlas.
 1. Zhromažďovanie súborov cookie na vyššie uvedené účely možno považovať za spracúvanie osobných údajov. Takéto spracúvanie je možné na základe oprávneného dôvodu - oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a umožňuje ho článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "Nariadenie").

  Súbory cookie na personalizáciu a cielenie reklamy sa spracúvajú na základe vášho súhlasu. Súhlas udeľujete na obdobie uvedené nižšie pre každý marketingový súbor cookie. Súhlas so zhromažďovaním údajov o súboroch cookie na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať zmenou nastavení príslušného internetového prehliadača.

 2. Webovú stránku je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zhromažďovanie údajov o správaní návštevníkov webovej stránky - tento režim je možné nastaviť v rámci nastavení prehliadača alebo môžete vzniesť námietku proti takémuto zhromažďovaniu na základe oprávneného záujmu správcu podľa článku 21 nariadenia zaslaním na kontaktnú adresu faktury@carun.cz. Vaša námietka bude následne bezodkladne vyhodnotená, najneskôr do 30 dní od jej doručenia. Súbory cookie potrebné na fungovanie webovej stránky sa ukladajú len na čas potrebný na fungovanie webovej stránky.


 3. Ak namietate proti spracovaniu technických súborov cookie potrebných na fungovanie webovej stránky, v takom prípade nie je možné zaručiť úplnú funkčnosť a kompatibilitu webovej stránky.

 4. Súbory cookie, ktoré sa zhromažďujú na účely merania návštevnosti webovej stránky a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webovej stránke, sa spracúvajú v súhrnnej, a teda anonymnej forme, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

 5. Súbory cookie sa ukladajú na dobu uvedenú nižšie pre každý typ súboru cookie.

 6. Zozbierané súbory cookie spracúvajú iní spracovatelia:
 • Google Analytics, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Google AdWords, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Sklik, ktorú prevádzkuje spoločnosť Seznam.cz, a.s., so sídlom Radlická 3294/10, Praha 5, 150 00;
 • Facebook Business Manager, prevádzkovaný spoločnosťou Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025

 1. Súbory cookie sú následne spracované spracovateľmi takým spôsobom, že:
 • Služba Google Analytics vyhodnocuje návštevnosť webových stránok;
 • Google Adwords, Sklik a Facebook Business Manager ich používajú na cielenie reklamy na konkrétnych používateľov a na ich opätovné cielenie prostredníctvom remarketingu.

 1. Upozorňujeme, že podľa nariadenia máte právo:
 • odvolať svoj súhlas so spracovaním,
 • požiadať prevádzkovateľa o informácie o tom, aké osobné údaje spracúva,
 • požiadať správcu o prístup k takýmto údajom a o ich aktualizáciu alebo opravu, alebo obmedziť ich spracovanie,
 • požiadať Prevádzkovateľa o vymazanie týchto osobných údajov - Prevádzkovateľ vykoná výmaz, ak výmaz nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami Prevádzkovateľa,
 • uplatniť svoje právo na prenosnosť údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na prevádzkovateľa alebo Úrad na ochranu osobných údajov, prípadne sa obrátiť na súd.

 1. Správca zhromažďuje na svojej webovej stránke nasledujúce údaje uložené v súbore cookie návštevníka/klienta:
 • dátum a čas vytvorenia súboru cookie
 • ID poslednej navštívenej kategórie výpisov produktov
 • ID nedávno zobrazených produktov ako zoznam oddelený čiarkami
 • či je zaškrtnuté políčko "Podmienky" (1, ak je zaškrtnuté, a 0, ak nie je zaškrtnuté).
 • ID hosťujúceho návštevníka, ak nie je prihlásený
 • ID spojenia aktuálnej návštevy návštevníka
 • ID zákazníka pri prihlásení
 • priezvisko prihláseného zákazníka
 • meno prihláseného zákazníka
 • či je zákazník prihlásený
 • heslo, ktorým sa zákazník prihlásil.
 • e-mailová adresa, pomocou ktorej sa zákazník prihlásil.
 • ID aktuálneho vozíka
 • kontrolný súčet Blowfish, ktorý sa používa na určenie toho, či súbor cookie bol upravený treťou stranou.
 • Ak sa kontrolný súčet nezhoduje, zákazník sa odhlási a súbor cookie sa vymaže.